Nadruk

Nadruk

Shanghai Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
No, 78, Building 250, Ai Guo road, Shanghai
Chiny

Telefon: 016097911653
E-Mail: stefanzhujun@gmail.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 (1) TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna internetowa zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści stron trzecich. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie linkowania. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr znaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr znaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.